Legg til referansesystem 5979 til Oracle Spatial

19. april 2023

oracle, spatial

Oracle Spatial kommer med over 6000 referansesystem (Coordinate systems), men mangler SRID 5973. Denne brukes i Nasjonal vegdatabank (NVDB), se innlegg i vegdata.no. Merk at NVDB har for tiden to versjoner av sitt API. I V3 bruker 5973 som standard om man ikke ber om noe annet, se beskrivelse av endepunkt.

Informasjon om ulike koordinatsystem finnes på epsg.io. Der finnes også for EPSG:5973, men yttergrensene definert der er bare en mindre del av Norge, se https://epsg.io/5973.

Følgende SQL kjøres som SYSTEM for å legge inn SRID 5973 til bruk i Oracle Spatial:

insert into sdo_datums (
DATUM_ID,
DATUM_NAME,
DATUM_TYPE,
ELLIPSOID_ID,
PRIME_MERIDIAN_ID,
INFORMATION_SOURCE,
DATA_SOURCE,
SHIFT_X,
SHIFT_Y,
SHIFT_Z,
ROTATE_X,
ROTATE_Y,
ROTATE_Z,
SCALE_ADJUST,
IS_LEGACY,
LEGACY_CODE)
values (
1096,
'Norway Normal Null 2000',
'VERTICAL',
null,
null,
'Norwegian Mapping Authority',
'OGP',
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
'FALSE',
NULL);

INSERT INTO sdo_coord_ref_system (
  srid,
  coord_ref_sys_name,
  coord_ref_sys_kind,
  coord_sys_id,
  datum_id,
  geog_crs_datum_id,
  source_geog_srid,
  projection_conv_id,
  cmpd_horiz_srid,
  cmpd_vert_srid,
  information_source,
  data_source,
  is_legacy,
  legacy_code,
  legacy_wktext,
  legacy_cs_bounds,
  is_valid,
  supports_sdo_geometry
)
VALUES (
  '5941',
  'NN2000 height',
  'VERTICAL',
  '6499',
  '5206',
  '5206',
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  'Norwegian Mapping Authority.',
  'EPSG',
  'FALSE',
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  'TRUE',
  'TRUE'
);

 

INSERT INTO sdo_coord_ref_system (
  srid,
  coord_ref_sys_name,
  coord_ref_sys_kind,
  coord_sys_id,
  datum_id,
  geog_crs_datum_id,
  source_geog_srid,
  projection_conv_id,
  cmpd_horiz_srid,
  cmpd_vert_srid,
  information_source,
  data_source,
  is_legacy,
  legacy_code,
  legacy_wktext,
  legacy_cs_bounds,
  is_valid,
  supports_sdo_geometry
) VALUES (
  '5973',
  'ETRS89 / UTM zone 33N + NN2000 height',
  'COMPOUND',
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  '25833',
  '5941',
  'Norwegian Mapping Authority',
  'EPSG',
  'FALSE',
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  'TRUE',
  'TRUE'
);

commit;