Tjenester

Dette er noen av tjenestene som tilbys på Oracle database og nærliggende teknologi

Oracle databaseadministrasjon (DBA)

Oracle databaseutvikling

Dataanalyse

Generell infrastruktur